Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

uprawnienia.elektryczne.dkr

uprawnienia.elektryczne.dkr 
 

DKR


Firma nasza jest jednostką franchisingową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.


Działamy w ramach statutowych struktur SIMP, na podstawie umowy franszyzy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.


Organizujemy szkolenia i przeprowadzamy egzaminy na uprawnienia:

  • elektryczne

  • energetyczne

  • gazowe


Dokładne informacje na stronie http://www.dkr-sc.pl/

adres @: dkrbiuro@gmaul.com, enerbud@vp.pl

tel. 32 247 37 79, 695 304 678

fax 32 700 81 04Zajmujemy się też badaniami i ekspertyzami maszyn i urządzeń technicznych, wycenami majątku ruchomego i nieruchomości dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i in., a także usług projektowo-remontowych i modernizacyjnych w przemyśle. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi i zweryfikowanymi rzeczoznawcami SIMP oraz kadrą naukowo-techniczną Politechniki Śląskiej. Nasza działalność nakierowana jest głównie na rzetelną obsługę Klienta oraz spełnienie jego wymagań zachowując zasady bezstronności, zgodności ze stosownymi przepisami prawa oraz wymaganiami norm i przepisów technicznych. Staramy się dostosowywać do potrzeb
naszych Zleceniodawców pod kątem szybkości reakcji oraz możliwości dojazdu do miejsca badań.

Odwiedź też stronę http://enerbud.pl

 
uprawnienia.elektryczne.dkr  
Ulica Górnych Wałów 25, 44-100 Gliwice; tel. 32 247 37 79, tel. komórkowy 695 304 678, fax 32 700 81 04  
e-mail: , www: